Animatie maken
Image default
Shopping / Entertainment

Een vitaal bedrijf

Vitaliteit van organisaties is tegenwoordig stijgend in urgentie. Het is dan ook logisch dat periodiek een MTO wordt uitgevoerd, ookwel een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) genoemd. Deze onderzoeken geven de organisatie een beeld op allerlei thema’s. Maar niet elk mederwerkers-onderzoek is gelijk. Waar de één bijvoorbeeld test op alleen de energie van werkenemers, neemt de andere MTO ook bijvoorbeeld de bevlogenheid van werknemers mee. De uitkomst is niet perse een graadmeter voor de Medewerkerstevredenheid. Sommige onderzoeken zoals de VitaliteitsAPK laten veel meer zien.

Een bedrijf zoals Carrièrepoort heeft haar eigen Medewerkerstevredenheidsonderzoek ontwikkeld en doet het net even anders dan de concurrenten. Waar andere voornamelijk met alleen online vragenlijsten werken en zicht alleen op personeel richt, doet Carrièrepoort dat anders. Carrièrepoort noemt haar medewerkers-onderzoek de VitaliteitsAPK. Dit onderzoek maakt gebruik van online vragenlijsten, maar neemt daarnaast ook ter plaatse interviews af met leidinggevenden en werknemers. Daarnaast plaatsen zij organisaties in perspectief. Dit wordt gedaan door een marktoriëntatie te houden en via verslagen die organisaties zelf aanleveren, zoals het ondernemingsplan. Via dit drie stappen plan wordt een zo compleet mogelijk beeld vastgelegd.

Stap 1 laat zich als volgt omschrijven: Om te beginnen krijgen medewerkers een online vragenlijst die statisch onderbouwde resultaten teruggeeft, deze lijst richt zich op de Bevlogenheid, Productiviteit en Risicoweerbaarheid van de respondent. Na het invullen van dit Medewerkers-onderzoek krijgt de respondent gelijk de uitslag en wordt actief begeleidt om aan zichzelf te werken waar nodig. Via het online dashboard kan er namelijk gelijk per onderwerp hulp worden ingeschakeld. Stel dat uit het Medewerkers-onderzoek komt dat de respondent zich sterk kan verbeteren in werken in teamverband, dan staat er in het dashboard een optie om een coach in te schakelen die hierin gespecialiseerd is.

Beschouw de volgende termen als containerbegrippen uit het verleden: MTO, Medewerkerstevredenheid, Medewerkers-onderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek. En richt je echt op een compleet beeld via de VitaliteitsAPK

Wil je meer weten over stap 2 en drie? Neem dan contact op met Carrièrepoort via info@carrièrepoort of bel 010 – 785 71 78.

http://www.carrierepoort.nl