Animatie maken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement is een uitgebreid en intensief proces. Er komt veel bij kijken en het is iets wat doorgaans niet door de werkgever zelf wordt uitgevoerd. Meestal wordt outplacement uitbesteed aan een gespecialiseerd (outplacement)bureau. Brede expertise en uitgebreide ervaring van de lokale arbeidsmarkt zijn hierbij van doorslaggevend belang. Dat is ook de reden dat er vaak voor een lokale dienstverlener wordt gekozen. Een outplacementbureau uit de zelfde plaats of regio kent immers de lokale arbeidsmarkt en beschikt vaak over een netwerk waar de werknemer baat bij heeft.

Outplacement getuigt van goed werkgeverschap

Met de inzet van een outplacementbureau verkleint de werkgever de risico’s voor de organisatie en zorgt deze er voor dat de ontslagen werknemer deskundige begeleiding krijgt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Wanneer outplacement goed verloopt wordt de ontslagen medewerkere as het ware een ambassadeur van zijn ex-werkgever. Ontslagen worden is eigenlijk nooit leuk, maar wanneer je diep in het hart kijkt van de mensen die het betreft is er wel vaak begrip voor de reden van ontslag. Anderzijds kan dit begrip snel verloren gaan wanneer de ontslagen medewerker op een minder nette manier aan de kant wordt gezet. Outplacement  getuigt van goed werkgeverschap en zorgt er mede voor dat werkgever en werknemer op een positieve manier afscheid van elkaar kunnen nemen.

Outplacement zorgt voor tevredenheid bij werkgevers én werknemers

Maatwerk

Outplacement is vaak maatwerk. Mensen die gebruik maken van de dienst zijn immers verschillend en hebben ook uiteenlopende ambities en loopbaanwensen voor de toekomst. Bij de één is dat het snel vinden van een baan en bij de ander kan dat een carrièreswitch zijn. Daar waar in het eerste geval snel ingezet kan worden op jobhunting, is bij het tweede geval een uitgebreide testfase en beroepenoriëntatie van toepassing. Middels drijfveren, voorkeuren en het in kaart brengen van sturingsmechanismen wordt duidelijk wat iemand nu eigenlijk echt wilt.

https://www.outplacementverzekering.nl