Animatie maken
Image default
Dienstverlening

Rouwende werknemer te weinig ondersteund

Een dierbare of naaste verliezen: in de afgelopen 10 jaar overkwam het ruim 3 miljoen werkenden. Hoe combineer je zo’n verlies met je werk? Het CNV liet het door Maurice de Hond onderzoeken. De resultaten zijn verontrustend over hoe inadequaat werkgevers met hun  rouwende werknemers ondersteunen. Medewerkers die zich wél ondersteund wisten in tijdens rouwperiode waren positiever, loyaler en melden zich minder ziek.

Impact van verlies

Verlies van een dierbare en rouw daarom heeft een gigantische impact op de werkvloer. We beseffen vaak niet dat dit miljoenen werkenden overkomt.  Voor deze mensen is nog weinig geregeld. Het CNV vraagt werkgevers om steun te bieden aan rouwende medewerkers, ook om (langdurige) uitval te voorkomen. Het blijkt dat medewerkers die zich in tijden van verlies en rouw gesteund weten door hun werkgever, loyaler zijn en zich minder snel en minder langdurig ziek melden. Persoonlijke interesse door een leidinggevende in plaats van een telefoontje door de Arbodienst of een medewerker van personeelszaken.

‘Wanneer kom je weer ?’

De vakbond CNV wil dat werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen die een dierbare verloren hebben en in een rouwproces zitten weer op een goede en veilige manier terug op hun werk kunnen komen. 

Te vaak wordt door de werkgever of leidinggevende te snel gevraagd “wanneer kom je weer?” voorbijgaand aan het rouwproces of de lastige situatie waarin een werknemer zit. Niet zelden begint dit vragen om terugkeer al vlak na de uitvaart of begrafenis.

Rondom het overlijden moet vaak nog veel geregeld en afgehandeld worden, denk aan het afronden van de begrafenis of crematie, een grafsteen of kunstwerk op het graf  dat geregeld moet worden en natuurlijk de bedankjes naar de aanwezigen op de uitvaart en het beantwoorden van de brieven. 

 

Impact

‘Rouw heeft een enorme impact op de werkvloer. Miljoenen werkenden krijgen ermee te maken. Maar er is nog weinig voor hen geregeld. We vragen werkgevers om rouwende medewerkers goed te ondersteunen. Om (langdurige) uitval te voorkomen. Medewerkers die zich ondersteund weten in zware periodes zijn loyaler en melden zich minder ziek,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

 

Persoonlijke interesse tonen

Een werkgever of leidinggevende kan beter persoonlijke interesse tonen in een echt persoonlijk contact. Vragen als: “hoe gaat het nu met je? En “Waarmee kunnen we je helpen?” zijn veel zinvoller.

Het verschilt natuurlijk per situatie wat iemand nodig heeft. Een kind verliezen of een partner die overleden is – het zijn onvoorstelbare emotionele drama’s. Maar ook praktisch: hoe combineer je werk met kinderen als je plots alleen achter blijft met de zorg voor een gezin met (kleine) kinderen. Een werkgever zou daarbij best actief mee kunnen denken en een handje helpen.

 

Handreiking rouwen voor werkgevers

Het CNV biedt werkgevers een handreiking “rouwverwerking op de werkvloer.  Ïn deze handreiking veel persoonlijke ervaringsverhalen en praktische adviezen voor werkgevers hoe om te gaan met werknemers die een dierbare hebben verloren.

Uit het onderzoek blijken werknemers die een dierbare verloren zo’n handreiking hoe om te gaan met rouwende werknemers toe te juichen.

 

Rouwverlof

Na de dood van een dierbare mag je volgens sommige CAO’s verlof opnemen. Hoe lang je verlof kunt opnemen is o.a. afhankelijk of het om een directe naaste gaat. Bovendien verschilt dit per CAO. Het CNV stelt een algemene regeling voor waarin mensen een flexibel rouwverlof kunnen opnemen. 

Uit het onderzoek van MAurice de Hond blijkt dat ruim 50% van de rouwende werknemers het huidige rouwverlof niet voldoende vindt. Een rouwverlof van ongeveer twee weken dat flexibel opneembaar zou helpen.

 

Partner of kind

Het CNV vraagt werkgevers extra alert te zijn op werknemers die een partner of kind verliezen. ‘De klap is bij deze groep enorm. 73% kon langere tijd niet goed functioneren. 33% meldde zich voor langere tijd ziek. 23% kreeg een burn-out en 14% raakte de baan kwijt omdat ze niet meer goed konden functioneren door rouwverwerking.

 

Cijfers op een rijtje:

  • 9% van de werkenden die een naaste hebben verloren melden zich langdurig ziek
  • 10% van de werkenden die een naaste hebben verloren belanden in een burn-out vanwege de lastige combinatie van rouwen en werken.
  • 16% neemt vakantiedagen op omdat ze niet konden functioneren
  • 20% van de werknemers vindt dat ze te weinig steun van hun leidinggevenden krijgen om goed te kunnen blijven functioneren.
  • 25% van de werknemers vindt zelf dat ze langere tijd niet goed op hun werk functioneren.
  • 26% vindt dat ze te snel weer aan het werk zijn gegaan
  • 33% heeft zich ziek moeten melden
  • 75% van de werknemers die een kind of partner verloren functioneren niet goed meer na het verlies
  • 14% van deze laatste groep verliest bovendien zijn of haar baan.

 

 

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Memorabel Afscheidsmonumenten maakt samen met nabestaanden mooie en unieke grafmonumenten. We nodigen mensen uit om actief mee te denken bij het ontwerpen van persoonlijke gedenktekens. Monumenten maken we met moderne materialen als RVS, geroest staal en glas. Alles wat we maken is persoonlijk en uniek en wordt door Nederlandse vakmensen gemaakt. Nabestaanden nodigen we graag uit om tussendoor te komen kijken.

 

Vrijblijvend advies

Graag adviseren we u over een persoonlijk gedenkteken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

https://www.memorabel.nl/