Animatie maken
Image default
Gezondheid

EHBO cursus

Volg de EHBO cursus en red levens

Of u het nou gewoon leuk vindt om een EHBO cursus te volgen of dat het verplicht is vanuit uw werk, bij AREHBO bent u aan het juiste adres voor het volgen van een EHBO cursus. De cursus is bijvoorbeeld heel nuttig wanneer u een beroep uitoefent waarbij u of uw collega’s een groter risico lopen op een ongeval. Wist u trouwens dat u verplicht bent om in het dagelijks leven iemand in nood te helpen? Het is ontzettend belangrijk dat u eerste hulp kunt verlenen wanneer iemand bij de sportclub lelijk ten val komt, een kind onwel wordt of iemand op straat gereanimeerd moet worden.

 

Inhoud van de EHBO cursus

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

– U leert meer over onder andere het herkennen van gevaar en hoe u uzelf en omstanders in veiligheid brengt.

– Wat de belangrijkste punten zijn bij het verlenen van hulp.

– Hoe u moet handelen wanneer iemands problemen heeft met ademhalen, de bloedsomloop stopt, iemand zijn bewustzijn verliest of in een shock raakt.

– U leert wat u moet doen bij een uitwendige bloeding of ernstige wond.

– Hoe u moet handelen wanneer iemand een botbreuk of oogletsel heeft, of wanneer iemand vergiftigd is.

 

Een diploma

Na de cursus weet u dus welke eerste hulp u kunt verlenen in diverse situaties. Heeft u de EHBO cursus afgerond? Dan ontvangt u een diploma. Het diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig. Het advies is om na die twee jaar opnieuw de cursus te volgen, zodat uw diploma geldig blijft. Hiervoor zijn speciale herhalingscursussen, waarbij gekeken wordt of u alle vaardigheden nog onder de knie heeft.